SmallStations - Лоис Перейро

Лоис Перейро е най-харизматичният галисийски поет. Бунтар, последовател на движението на сюрреализма, той умира в Христовата възраст в резултат на непредумишлено натравяне, зависимост от наркотици и спин. След себе си оставя три стихосбирки. Първата от тях е публикувана посмъртно. Творчеството му е пропито от фантастични образи, от вяра във възкресението, но в другия и чрез другия, от живот и поезия в “тоналност”. Към нас отправя послание за гняв срещу един свят, брутален в сравнение с образа на цвете, и съживяване за ново начало.

Лоис Перейро, един от най-значимите съвременни галисийски поети, умира млад, след натравяне, последвано от хероин зависимост и спин. Автор е на три стихосбирки, последната от които с емблематичното заглавие Последна поезия от любов и болест. Две от несъмнено най-актуалните теми в неговите стихотворения. Защото, когато живееш със съзнанието за смъртта, съвсем естествено е да се опитваш да я избегнеш. Пишейки за болестта Лоис Перейро я свързва с любовта и пренебрегва смъртта. Той е изключително плътски автор, без да е еротичен. Интимен, без да е сантиментален. Смъртта за него е дълъг, не вечен сън, нещо като спящата смърт така позната от детските приказки или от Чандлър. Антологията включва пълните съчинения на автора и е първото издание на английски в превод на Джонатан Дън.