Книги от СМОЛ СТЕЙШЪНС ПРЕС
БЕЗПРЕДМЕТНО БИТИЕ

БЕЗПРЕДМЕТНО БИТИЕ от Жужа Бенеи

Жужа Бенеи (1930-2006) е поет, литературовед, лекар – специалист по белодробни заболявания. Работи по професията си в Будапеща, но едновременно е и доктор на филологическите науки. Пише стихотворения, есета и романи, прави преводи и научни изследвания. Централна тема на поезията й са болката, огледалните образи на битие и небитие, житейските парадокси. Безпредметно битие е сред последните й стихосбирки, посветена на мита за Орфей и Евридика – една обозряща омировска поема за смъртта. Тя е била удостоявана с множество литературни отличия между които наградата “Радноти” (за цялостно творчество) и наградата на Сдружението на писателите.

ПАРЦАЛИВИ ФРАГМЕНТИ

Бронята се пука, омеква хитиновият скелет.
С мрачни вълни бавно го поглъща
океанът на другото битие.

 

Непонятни са смъртта и зачеването,
врати между материя и нищо,
а още по-непонятно е Твоето съществуване.

Ножът на липсата пробожда, както в Божието
сърце навярно кърви моята липса.
И двамата сме си го търсили.

Божието престъпление: сътворил е свят,
и се е скрил зад неговото було.
Ние сме слепи червеи на битието.

Това ли било Бог? Ужасната
развратна мисъл – цял живот –
за непонятността на битието?

 

Дали смолистата тъма на дръзкото съзнание
е била първа или пък Богът, отразил я
като огледало?

Жертвата ли търсим или убиеца?
Крачка след крачка по черния път
до изтощение.

 

Миналото се втвърдява
като тялото на дюля или круша.
Вкочанен мъртвец.

Накрая потъваме в себе си.
Дъждовна вода по дъното на паницата и
празнота.

Дано има кой да види
лицето ми. Зад маската на черепа,
проблясъка от светлини и сенки.

 

Говорим с думи, макар да знаем, че думата
отлита като дива гъска, като вода попива,
като пясък я издухва вятърът.

Мелничен камък мели
думите на мисълта. Сипе се бял прах.
Как ще втаса на хляб в тебе?

 

Защото го изрекох, а не биваше,
позовах неназовимото –
и безименно гния в праха.

 

Свий се в земята, под покривалото
от кал, сняг и пясък.
Самотно, както си научен тук.

 

Светлината на свещта проблясва
в карстовите води на гранитния мрак.
Капчица Бог.

 

Единственият смисъл на живота ни е
да родим смъртта. Обърнато битие.

 

Превод: Светла Кьосева

Допълнителна информация

  • purchase text bg:

    Читателите в България могат да намерят БЕЗПРЕДМЕТНО БИТИЕ от Жужа Бенеи по книжарниците (цена 11 лева)