ЛЕНД РОВЪР

ЛЕНД РОВЪР от Сусо де Торо

Книгите на Сусо де Торо приличат на филмови сценарии или пиеси. Главните лица се броят на пръсти, диалогът задава действието, характера на героите и обстановката. Усещането е за препускане с Ленд Ровър. Определян от критиката като автор на деградиралата градска среда, порнографския поглед и разрушението на езика, той новаторски се впуска в библейската (или Шекспирова) история за братоубийство и кръвосмешение, породена обаче не от завист или мъст към другия, а към третата страна. Един бермудски триъгълник между родители и деца, между любовници и клиенти на плът, където неприкосновеността на семейството е превърната в сделка, а порокът е не просто паразит, който се храни с чуждо тяло, а насъщен въздух за оцеляване, дори повече – за горене.

Надникна през вратата на кръчмата. Една лампа върху фасадата, точно над него, осветяваше полукръг от чакъл; отзад непрогледният мрак на безлунна нощ. Подпря се с ръка на стената, боже, как се беше напил, мамка му; два коктейла с ром и е готов. Все така се случваше, от край време алкохолът не му понасяше. На другите тъкмо им стане весело, а на него главата му вече се е замотала. Казват, че било заради кръвното. Чу как изръмжа някакъв мотор на паркинга, вдясно от клуба, после видя колата да минава пред него, със загасени фарове, пое по покрития с чакъл път, само двадесетина метра до шосето, там включи фаровете, две червени точици, и зави наляво в посока Луго. Ленд Ровър, замина. Ама че непрогледна нощ. Не беше съвсем студено, по-скоро приятно. Много обичаше тишината, ей така, нощем. Вече му поразминаваше. Тия мръсници, винаги ще принудят човек да ги черпи няколко питиета преди чукането. Само да се приближи до бара и профукваше сума ти пари. Много. За него даже прекалено. Е, сам си беше виновен, глупак, не му беше удобно да откаже. Особено на Ампаро, ох, колко си готина, Ампарито. Леле, как си падам по тебе. Не е като с другите. Само да каже „да”. Още сега, само да поиска. Къде ти. Нали тя вади парите, а с мен ще има колкото да върже двата края. И две деца отгоре, не, едно. Да глътна малко въздух. Колко е свеж. Дъждът вече бе спрял и се усещаше мирисът на влажна трева. Приятно е да дишаш през носа, колко свеж чувстваш въздуха. Когато човек е замаян, тия неща най-много се усещат. Изхрачи се с все сила, напънът раздра гърлото му и го тласна встрани, залитна и се стовари на земята извън осветения кръг. Каква тишина. Пристегна вратовръзката си, оправи я. Срещу него от време на време проблясваха светлините на някоя и друга кола по шосето, разсичайки на две нощния простор. Отзад се чуваше бърборенето на клиентите и келнерките. Я да видим какво имаш тук, я да видим. Плати си и ще видиш, плати си и ще видиш, ха-ха. Сега пък му се допика, парене и тежест като камък в корема. Искаше му се да се изпикае под небето, рядко удоволствие. На паркинга. Излезе от осветения кръг и пое надясно, срещу сградата, като опипваше стената с ръка, колко е тъмно, зави покрай ъгъла, блъсна се в някакъв мотор, подпрян на стената, мамка му, за малко да го събори. Изправи се, тук става, подпря се на бялата стена, която едва-едва отразяваше светлината. Разкопча с мъка дюкяна и го измъкна непохватно навън, погледна надолу, земята не се виждаше, мрак навсякъде. Погледна нагоре, небето черно като в преизподня. Ето, тръгна. Гореща, мощна струя. При падането си издаваше странен, глух шум, сякаш се удряше в някакъв чувал. Изтръска го, без да бърза и го прибра, какво ли беше това долу, чернее се, но не се вижда. Протегна крак и напипа нещо меко. После пак. Разрови се в джобовете на панталона и извади запалка, наведе се малко, миришеше на урина, щракна огънчето. От земята го гледаше човешко лице с едно отворено, втренчено в него око. Отскочи назад, за малко да падне. Оттам, на две крачки разстояние, щракна отново запалката. Долу лежеше проснат някакъв мъж. Мъртъв. Втурна се обратно, блъсна се в мотора и се стовари на земята. Изправи се, както можа, и зави зад ъгъла, куцайки, приведен, като разтриваше крака си с едната ръка.

– Мъртвец! Тук има мъртвец! – крещеше той.

 

Превод: Людмила Илиева-Сивкова

Допълнителна информация

  • purchase text bg:

    Читателите в България могат да намерят ЛЕНД РОВЪР от Сусо де Торо по книжарниците (цена 10 лева)