ЖИВОТЪТ НА ПРЕВОДАЧА

ЖИВОТЪТ НА ПРЕВОДАЧА от Джонатан Дън

Животът на преводача е книга, в която по ясен и категоричен начин се разкрива връзката на думите в английския език. Не етимологически или исторически според тяхното възникване, нито симиотично, но в зависимост от подредбата на буквите – геометричния им вид, мястото им в азбуката, фонетичните правила, числената им стойност. Така че те могат да бъдат разбърквани, редени и пренареждани като пъзел или мозайка в собствената си ДНК. Това разкрива една друга енигматична страна на езика, неговото скрито значение и начинът да бъде дешифриран. Езикът е, също така, неизменно свързан с обкръжаващата среда, с природата. Мислим си, че виждаме нещата около нас, но всъщност сме духовно слепи, което е основната причина за кризите в света. Думата криза идва от старогръцки и означава – съд Божи. За онези, които са превърнали да служиш – в себе си: serve-self.