Книги от СМОЛ СТЕЙШЪНС ПРЕС
101 ПОСВЕЩЕНИЯ

101 ПОСВЕЩЕНИЯ от Николай Бойков

Николай Бойков (1968, Видин) е автор на Метафизики, 2000, Стихотворения с биография, 2003, Ояснен в любов, 2005, Писма до Петър, 2006, Книгата на живота, 2010 и 101 посвещения, 2019. 101 посвещения е книга, пълна с хора и любов към човешкото, рядък пример на разказ в първо лице, където безпощадно откровеният самоанализ, лишен от студенина, лишен от отстраненост, отвежда именно към съпричастието, обичта, болката за другия, към изчистването на сетивата за красотата и жестокостта на света. Лирическият идиом на Николай Бойков бива подхранен от едно осмисляне на справедливостта и солидарността, на сексуалността, интимността и лудостта.

Допълнителна информация

  • purchase text bg:

    Читателите в България могат да намерят 101 ПОСВЕЩЕНИЯ от Николай Бойков по книжарниците (цена 14 лева)