Книги от СМОЛ СТЕЙШЪНС ПРЕС
НАРЪЧНИК ЗА ПОЕТИЧНО МИТОЛОГИЗИРАНЕ НА ГРАДА

НАРЪЧНИК ЗА ПОЕТИЧНО МИТОЛОГИЗИРАНЕ НА ГРАДА от Захари Захариев

Захари Захариев е роден през 1989 г. в гр. Сливен. Той е поет, писател, градинар и докторант по философия към СУ „Св. Климент Охридски“. Интересува се от магически реализъм и превръщането му във фантастичен реализъм, от синтактическо и сетивно разболяване на преживяванията и нахлуване на литературата в живеенето. Поезията му представлява неудържим поток от ярки метафори, една поезия на желанието, онирическа поезия, която отхвърля реалността, но я и усвоява – митологизира нейните географии. Захари Захариев е публикувал в редица електронни и печатни издания, това е дебютната му стихосбирка.

Допълнителна информация

  • purchase text bg:

    Читателите в България могат да намерят НАРЪЧНИК ЗА ПОЕТИЧНО МИТОЛОГИЗИРАНЕ НА ГРАДА от Захари Захариев по книжарниците (цена 10 лева)