РОСА ВЪРХУ БУРЕНИТЕ

РОСА ВЪРХУ БУРЕНИТЕ от Людмила Балабанова

Людмила Балабанова е компютърен инженер и доктор по литература. Публикувала е седем поетически книги и книга с теоретично изследване върху хайку поезията. Съставител и редактор е на българската хайку антология Огледала. Нейни хайку са публикувани в множество списания, както и включени в престижни антологии в Белгия, Германия, Полша, Румъния, САЩ, Словения, Франция, Холандия, Швеция и Япония. По-важните й награди са: от конкурса за 360-годишнината на Башьо, Япония, 2004; Първа награда за англоезично хайку от Международния хайку фестивал в Констанца, Румъния, 2013. В създаването на своите хайку Балабанова разчита повече на сърцето, отколкото на интелекта, те са като един дъх откровение, пише Дейвид Ланю за нея.

прошка:
дървото до прозореца
цъфна пак

forgiveness:
the tree by the window
again in bloom

 

моята звезда
на светлинни години от мен…
светулки

my star
light years away…
fireflies

 

неговите думи…
неочаквана светлина
под крила на нощна пеперуда

his words…
unexpected light
under a moth’s wings

 

Превод на английски: Людмила Балабанова и Дейвид Ланю

Допълнителна информация

  • purchase text bg:

    Читателите в България могат да намерят РОСА ВЪРХУ БУРЕНИТЕ от Людмила Балабанова по книжарниците (цена 8 лева)