ПОСЛЕДНИТЕ РЪКОПИСИ

ПОСЛЕДНИТЕ РЪКОПИСИ от Славе Гъоргъо Димоски

Славе Гьоргьо Димоски живее и твори в Охрид, Македония. Автор е на повече от петнайсет поетични книги. Председател е на Управителния съвет на международния фестивал Стружки вечери на поезията. Превеждан на повече от двайсет и пет езика и носител на множество авторитетни литературни награди. Поезията му впечатлява с характеристики като имплицитност, иконични знаци, херменевтика, полисемантичност, обзетост и преди всичко – върховен артистизъм на стиха. В своета писане той непрекъснато се обръща към феномена на словото, на речта като смисъл и цел на своето творчество и съществуване. Поезията му обхваща и земята и небето, но и пространствата под и над, присъствието на вечния старец – Бог.

ВЪЗХВАЛА НА ПРАХТА

За св. Климент

Ключ за несъществуващата врата, за прахта.
За тайното синьо, в което безкрайно кръжи птица.
Прах, стаена между води, скали, вятър и вино.
Господи, до къде се простира това око, което прощава!
До къде е простряна дланта!
От висините небесни пада в пясъка златният клин.
Прах. Прах вездесъща, Космогонийо!

 

ЗАВРЪЩАНЕ В ИТАКА

Отвъд се спускат мълнии, Итака е огън, който се хвърля в море. Сребърен дворец от приказките, опънато платно, пълно с вятър. Замислена сила в меча на Одисей, който се завръща във звънкото ехо на съня през мъглата, изкопана от извора.

Тя е Пенелопа радваща се на водата, която под сърцето ѝ спи. Сега е стопено желязо във Хефестовата работилница. Друго тяло с отблясък на звезда.

Итака е зелен скакалец, уловен в простора. Но твърде малка е тази почивка, която се таи в морето, която в облака гъст се таи, която кораба затваря в нажежените простори на слънцето.

 

ЗА ПРЕДМЕТИТЕ

Във вътрешния си джоб нося пистолет със заглушител.
Поставям го на масата. Пишещата машина
Започва своя нощен живот – интерпретира ме.
Хвърля сянка върху стената – часовникът упорито
Отмерва полунощ. Отмерва упорито полунощ –
Часовникът на стената. Машината започва своя
Живот – интерпретира ме – в редовете въвежда ред:
Строява буквите, тези малки черни еретици
Пред бялата стена за разстрел. Вземам от масата
Пистолета със заглушител. И стрелям. Наред!

 

Превод: Роман Кисъов

Допълнителна информация

  • purchase text bg:

    Читателите в България могат да намерят ПОСЛЕДНИТЕ РЪКОПИСИ от Славе Гъоргъо Димоски по книжарниците (цена 10 лева)