Книги от СМОЛ СТЕЙШЪНС ПРЕС
ПРОВИНЦИИ

ПРОВИНЦИИ от Кирил Василев

Книгата на Кирил Василев се движи някъде между постхристиянското метафизично осмисляне на света, както я определя критикът и поет Ани Илков, и топоса не като център, но като периферия, станала безкрайна и призоваваща не към модерност, а към състрадание относно човешката смъртност. Това е една книга, отличаваща се с естетика на строфата, мяра, приличие и уместност. Тя се разлива щедро и тежко като долното течение на река, чиито наноси променят дори цвета на морето. Книга, която определено ще промени и нашето ежедневие и гледна точка.

ЛЕЯРЪТ ОТ КУРИЛО

Той мачка червивия си пенис
от който не изтича нищо
защото оловото е изсмукало
всичко от него веднъж и завинаги
и бъззъбо се хили срещу мръсната стена
върху която вижда отразени
ядрената гъба
и плешивото теме на диктатора

по останалите три стени на стаята
пълзят паяци
а зад прозореца покрит с черен
полиетиленов чувал
тихо разговарят
униформените

той изоставя пениса си
протяга ръка
изважда изпод леглото
своята пластмасова флейта
и започва да духа в нея
с надеждата че свирепото свистене
ще накара паяците и униформените
да легнат кротко един до друг
пред леглото му

той захвърля флейтата
прибира пениса си в панталона
и излиза от стаята
качва се на велосипеда си
и обикаля двора на къщата
разминавайки се с униформените
които продължават тихо
да разговарят
в сиянието на ядрената гъба
и плешивото теме на диктатора

той слиза от велосипеда
обляга го на едно изсъхнало дърво
и влиза отново в стаята
взима един пирон от пода
и започва да драще по стените
между краката на паяците
рождените дати на своя баща
на своята майка на своите сестри
на своите братя на своята съпруга
на своите синове на своите внуци
на своите

вечерта не прехожда

 

ЗАКЛИНАНИЕ

Изпражнения на хлебарки
върху бялата корица на книга
със стихове на Паул Целан

нищото разделено с точки
и свързано отново със запетайки
преди думите и след тях

върнах книгата зад шкафа
нека спорът за спасението
да надживее гласовете ни

 

СПАСЕНИЕ

1
Имаше дни
когато светът беше морга
със счупени прозорци

и детето надничаше вътре

сега студът
на циментовите маси
се изкачва радостно по стълбището

вратите на съществуването се блъскат
но вече не настръхвам
от това

2
да

мога да се изправя
мога да се препаша с блясъка
на несбъднатият ден

да

мога да мина през процепа
и да продължа нататък

изгубена мълния
без памет и очакване

да

3
какво значи спасение

да осиновиш нищото
да го отгледаш и възпиташ
да го видиш как тича между тополите
и пухчетата докосват коленете му

да не го извикаш по име

целият да си в милостта на нищото

Допълнителна информация

  • purchase text bg:

    Читателите в България могат да намерят ПРОВИНЦИИ от Кирил Василев по книжарниците (цена 10 лева)