Книги от СМОЛ СТЕЙШЪНС ПРЕС
ДНК НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

ДНК НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК от Джонатан Дън

Тази забележителна книга прокарва теорията, че английският език не е резултат от години на случайна еволюция, хаотична конгломерация от думи-атоми, а внимателно планирана цялост, в която всяка дума има своето място и е свързана с другите в мрежа от правила. Не е съвпадение, че earth (земя) е heart (сърце) или, че soil (пръст) e soul (душа), например, че salt (солта) ни прави last (да траем) (“Вие сте солта на земята”), но last (последните), всъщност, са lst (първи). Едно пътуване от Битие до Откровение, от Сътворението до Възкресението, чрез английския език, разкривайки ни много за света, в който живеем и, че всеки, който е верен на себе си, е безжалостно изтласкан на ничия земя.