ДРАГАЛ I: НАСЛЕДСТВОТО НА ДРАКОНА

ДРАГАЛ I: НАСЛЕДСТВОТО НА ДРАКОНА от Елена Гайего Абад

След смъртта на баща си, Адриан е принуден да се премести в Галисия и да тръгне в ново училище. Майка му подарява специален медальон, който е бил притежание на баща му и който представлява от едната страна дракон, застанал в заплашителна поза, а от другата същия дракон, но, който мъти яйце. Адриан открива подобно изображение върху каменната стена на стара църква и лека-полека, след като се отдава на поредица от проследявания със своя съученичка и местния свещеник, стига до извода, че драконът се намира в катакомбите на града, и че след хиляда години изтекло време, отново е ред да бъде събуден. Но затова се изисква жертва, и тя може да е животът на момчето.